Thiết lập kết nối đến QLTS.VN

Để kết nối được phần mềm Misa Bamboo.NET với phần mềm QLTS.VN bạn thực hiện như sau:

  1. Vào Hệ thống/ Tùy chọn/ Kết nối QLTS.VN
  2. Tích vào ô Sử dụng kết nối với QLTS.VN
  3. Nhập Thông tin đăng nhập QLTS.VN
  • Địa chỉ đăng nhập: Nhập tên tỉnh đơn vị theo cú pháp: Tentinh.qlts.vn. Ví dụ bạn ở Hà Nội thì địa chỉ đăng nhập sẽ là hanoi.qlts.vn
  • Mã QHNS: Nhập mã quan hệ ngân sách đơn vị
  • Tên đăng nhập: Tên đăng nhập vào phần mềm QLTS
  • Mật khẩu: Mật khẩu là Mật khẩu đăng nhập vào phần mềm QLTS

4. Nhấn Kiểm tra kết nối:
– Nếu phần mềm báo: Thông tin kết nối QLTS.VN chưa chính xác thì bạn kiểm tra lại thông tin Địa chỉ đăng nhập, Tên đăng nhập, Mật khẩu xem đã chính xác chưa

– Nếu phần mềm báo: Kết nối QLTS.VN thành công, thì thông tin kết nối QLTS đã chính xác. Bạn nhấn nút Đồng ý để hoàn thành

Cập nhật 04/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY

Để lại bình luận