Tính hao mòn TSCĐ

Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết

1. Định khoản

– Cuối năm, căn cứ vào Bảng tính hao mòn TSCĐ, kế toán ghi:

Nợ TK 466: Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ

Có TK 214: Hao mòn tài sản cố định

– Khi đánh giá lại TSCĐ làm tăng nguyên giá và tăng hao mòn TSCĐ, kế toán ghi:

Nợ TK 211: Tài sản cố định (số nguyên giá điều chỉnh tăng)

Có TK 214: Hao mòn tài sản cố định (Số hao mòn điều chỉnh tăng).

Có TK 466: Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ (giá trị còn lại điều chỉnh tăng)

– Khi đánh giá lại TSCĐ làm giảm nguyên giá và giảm hao mòn TSCĐ, kế toán ghi:

Nợ TK 214: Hao mòn tài sản cố định (Số hao mòn điều chỉnh giảm)

Nợ TK 466: Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ (giá trị còn lại điều chỉnh giảm)

Có TK 211: Tài sản cố định (số nguyên giá điều chỉnh giảm)

2. Hướng dẫn trên phần mềm

1. Vào Nghiệp vụ\Tài sản cố định\Hao mòn TSCĐ. Nhấn Thêm.

2. Chọn năm tính hao mòn tài sản cố định.

3. Nhấn Đồng ý.

4. Hệ thống đã tự động lấy lên các tài sản cố định được tính hao mòn trong năm 2020.

5. Nhấn Cất.

6. Xem/in mẫu chứng từ liên quan bằng cách nhấn In trên thanh công cụ.

7. Chọn Báo cáo để xem/in sổ, báo cáo liên quan: Bảng tính hao mòn, Sổ tài sản, Sổ cái tài khoản.

Cập nhật 13/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
GỌI NGAY

Để lại bình luận