Tính hao mòn TSCĐ từ phần mềm QLTS.VN

Cuối năm, kế toán tính hao mòn của từng tài sản cố định quy định, hạch toán nghiệp vụ hao mòn và ghi sổ tài sản cố định.

Các bước thực hiện:

1. Vào nghiệp vụ Tài sản cố định.

2. Nhấn Thêm\Hao mòn TSCĐ từ QLTS.VN.

3. Khai báo thông tin tại màn hình Chọn tài sản tính hao mòn từ QLTS.VN.

    • Chọn khoảng thời gian: Tất cả hoặc Ngày chứng từ trong khoảng.
    • Nhấn Lấy dữ liệu.
    • Tích chọn vào chứng từ đánh giá lại cần lấy về MISA Bamboo.NET 2020.
    • Nhấn Thực hiện.

4. Nhấn Kết thúc khi màn hình thông báo Kết quả thực hiện xuất hiện

Cập nhật 6 Tháng Mười Hai, 2019

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Học phần mềm trực tuyến
Học phần mềm MISA Bamboo.NET 2020 trực tuyến qua Zoom
XEM PHIM HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ZOOM

Để lại bình luận