1. Trang chủ
 2. Nghiệp vụ
 3. Hướng dẫn nghiệp vụ
 4. Kế toán tiền lương
 5. Tính lương, bảo hiểm (Có lập bảng lương trên phần mềm)

Tính lương, bảo hiểm (Có lập bảng lương trên phần mềm)

Hướng dẫn kế toán tính lương, bảo hiểm cho cán bộ nhân viên tại đơn vị trong trường hợp đơn vị có theo dõi bảng lương trên phần mềm.

1. Mô tả nghiệp vụ

Kế toán UBND xã thực hiện tính lương cho cán bộ, công chức cấp xã hàng tháng như sau:

 1. Khi đến kỳ tính lương, kế toán xã dựa vào các bảng chấm công của từng bộ phận ban, ngành, đoàn thể trực thuộc xã, các văn bản quy định về tiền lương của nhà nước xác định số tiền lương phải trả cho cán bộ, công chức, cán bộ chuyên trách đang hưởng lương của xã, phường.
 2. Sau khi tính tiền lương được hưởng cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, kế toán tiến hành khấu trừ các khoản phải thu theo quy định của nhà nước như BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ (Tỷ lệ trích lập các quỹ dựa theo quy định của nhà nước). Dựa vào quy định về tính thuế TNCN kế toán xác định thuế TNCN phải nộp của từng người. Sau đó kế toán xác định thu nhập được nhận của cán bộ, công chức cấp xã trong tháng và lập bảng thanh toán tiền lương.
 3. Sau khi lập bảng thanh toán tiền lương, bảng thanh toán tiền lương được chuyển cho Kế toán trưởng hoặc Phụ trách kế toán, Chủ tịch UBND xã ký duyệt. Khi bảng thanh toán tiền lương được duyệt thì kế toán tiền lương tại xã tiến hành ghi sổ sau đó chuyển cho kế toán tiền mặt hoặc kế toán tiền gửi của UBND xã để thanh toán tiền lương cho cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã.
 4. Hàng tháng xã phải công khai Bảng thanh toán tiền lương, Bảng thanh toán thu nhập tăng thêm (nếu có), Bảng thanh toán tiền thưởng, Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ đến từng cán bộ, công chức (hình thức công khai do xã tự quy định: treo tại bảng tin của từng bộ phận trong xã…)

2. Ví dụ

Ngày 31/05/2020, kế toán lập bảng lương tháng 05 cho cán bộ, công chức tại xã.

3. Các bước thực hiện

Để tính lương, bảo hiểm, trước tiên anh/chị cần phải khai báo danh sách Cán bộ. Lưu ý với những thông tin như Ngạch lương, Hệ số lương thì cần phải khai báo để hệ thống có thể tự động tính lương cán bộ, công chức.

1. Vào phân hệ Lương, chọn Lập bảng lương\Lập bảng lương.

2. Chọn tháng lập bảng lương mới. Ví dụ tháng 5.

3. Tích chọn Lập mới dựa trên bảng lương khác nếu đã có bảng lương được lập từ các tháng khác.

  • Chọn Tháng đã lập bảng lương. Ví dụ tháng 4.
  • Tích chọn Tự động thêm vào cán bộ mới nếu đơn vị có cán bộ mới gia nhập trong tháng tính lương.
  • Nhấn Đồng ý. Khi lập mới dựa trên bảng lương khác (ví dụ tháng 4) thì toàn bộ thông tin của bảng lương mới sẽ dựa trên bảng lương đã chọn của tháng 4.

4. Hệ thống đã tự động lấy lên Tên bảng lương, Nguồn kinh phí và một số thông tin chi tiết về cán bộ đã được khai báo tại Danh mục\Cán bộ.

5. Nhập thêm thông tin: Hệ số phụ cấp chức vụ, Phụ cấp vượt khung, Phụ cấp thâm niên, Phụ cấp khác (nếu có) cho cán bộ được hưởng; Nghỉ việc không được hưởng lương…

6. Nhấn Cất. Hệ thống sẽ tự động tính ra lương thực lĩnh của từng cán bộ được nhận trong kỳ lương.

7. Nhấn Tiện ích để Thêm cán bộ/Xuất ra Excel… (nếu muốn).

8. Xem/in bảng lương bằng cách nhấn In trên thanh công cụ.

9. Sau khi lập bảng lương, anh/chị hạch toán chi phí lương, bảo hiểm bằng cách nhấn Hạch toán. Chi tiết xem hướng dẫn tại đây.

Cập nhật 29 Tháng Mười Một, 2019

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Học phần mềm trực tuyến
Học phần mềm MISA Bamboo.NET 2020 trực tuyến qua Zoom
XEM PHIM HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ZOOM

Để lại bình luận