1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Vấn đề thường gặp theo từng phân hệ

Vấn đề thường gặp theo từng phân hệ

1. Nhập số dư ban đầu 8. Vật tư, CCDC
2. Khai báo thông tin ban đầu 9. Tiền lương
3. Dự toán ngân sách10. Tổng hợp
4. Tiền mặt11. Bảo mật
5. Tiền gửi12. Cài đặt và đăng nhập
6. Biên lai13. Chung
7. Tài sản cố định

Cập nhật 17/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
GỌI NGAY

Để lại bình luận