1. Trang chủ
  2. Tiện ích
  3. Xuất khẩu ra chương trình QLNS

Xuất khẩu ra chương trình QLNS

Cho phép xuất khẩu các báo cáo ra chương trình QLNS.

1. Vào Tệp\Xuất khẩu dữ liệu\Xuất khẩu ra chương trình QLNS.

2. Chọn Kỳ báo cáo, Nơi lưu tệp.

3. Có thể tích chọn Mở thư mục chứa tệp xuất khẩu khi hoàn thành (nếu muốn).

4. Nhấn Xuất khẩu.

5. Phần mềm hiển thị thông báo Xuất khẩu dữ liệu thành công.

Cập nhật 7 Tháng Mười Hai, 2019

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Học phần mềm trực tuyến
Học phần mềm MISA Bamboo.NET 2020 trực tuyến qua Zoom
XEM PHIM HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ZOOM

Để lại bình luận