1. Trang chủ
  2. Tiện ích
  3. Xuất khẩu số dư đầu năm

Xuất khẩu số dư đầu năm

Cho phép xuất khẩu số dư đầu năm trên phần mềm MISA Bamboo.NET 2020.

1. Vào Tệp\Xuất khẩu dữ liệu\Xuất khẩu số dư đầu năm.

2. Nhấn vào biểu tượng ba chấm để chọn Đường dẫn lưu tệp xuất khẩu.

3. Nhấn Thực hiện.

4. Phần mềm hiển thị thông báo Xuất khẩu số dư đầu năm thành công.

5. Nhấn Có để mở thư mục lưu tệp xuất khẩu, nhấn Không để đóng chức năng này và không mở thư mục lưu tệp xuất khẩu ngay.

Cập nhật 7 Tháng Mười Hai, 2019

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Học phần mềm trực tuyến
Học phần mềm MISA Bamboo.NET 2020 trực tuyến qua Zoom
XEM PHIM HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ZOOM

Để lại bình luận