1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R4
  4. Bổ sung Bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)

Bổ sung Bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)

1. Mục đích

Giúp kế toán in được Bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng (Nghị định 11/2020/NĐ-CP) để nộp cho cơ quan chủ quản.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R4, trên bảng lương, kế toán có thể in được Bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng (Nghị định 11/2020/NĐ-CP).

  • Vào phân hệ Lương\Lập bảng lương để lập bảng lương tháng.

  • Trên bảng lương, nhấn In\Bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng (Nghị định 11/2020/NĐ-CP).

  • Khai báo tham số báo cáo:

  • Nhấn Đồng ý. Chương trình in mẫu như sau:

Cập nhật 26 Tháng Hai, 2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Học phần mềm trực tuyến
Học phần mềm MISA Bamboo.NET 2020 trực tuyến qua Zoom
XEM PHIM HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ZOOM

Để lại bình luận