1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R4
  4. Bổ sung Mẫu số C2-03/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)

Bổ sung Mẫu số C2-03/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)

1. Mục đích

Giúp kế toán in được Mẫu số C2-03/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R4, trên Bảng kê thanh toán tạm ứng, kế toán có thể in được Mẫu số C2-03/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng (Nghị định 11/2020/NĐ-CP).

  • Vào phân hệ Dự toán ngân sách\Lập bảng kê\Lập bảng kê chứng từ thanh toán tạm ứng.

  • Nhấn In\Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng (C2-03/NS) (Nghị định 11/2020/NĐ-CP).

  • Khai báo tham số báo cáo:

  • Nhấn Đồng ý. Chương trình in mẫu như sau:

Cập nhật 25 Tháng Hai, 2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận