1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R4
  4. Bổ sung Mẫu số C2-12/NS: Giấy đề nghị cam kết chi NSNN (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)

Bổ sung Mẫu số C2-12/NS: Giấy đề nghị cam kết chi NSNN (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)

1. Mục đích

Giúp kế toán in được Mẫu số C2-12/NS: Giấy đề nghị cam kết chi NSNN (Nghị định 11/2020/NĐ-CP).

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R4, trên chứng từ Đề nghị cam kết chi, kế toán có thể in được Mẫu số C2-12/NS: Giấy đề nghị cam kết chi NSNN (Nghị định 11/2020/NĐ-CP).

  • Vào menu Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách\Cam kết chi\Đề nghị cam kết chi.
  • Khai báo thông tin trên chứng từ đề nghị cam kết chi.

  • Nhấn In\Giấy đề nghị cam kết chi NSNN (C2-12/NS) (Nghị định 11/2020/NĐ-CP).

  • Chương trình in mẫu như sau:

Cập nhật 26 Tháng Hai, 2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận