1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R3
  4. Cập nhật chức năng “Xuất khẩu ra chương trình Sở tài chính Hải Dương” theo hệ thống tài khoản mới

Cập nhật chức năng “Xuất khẩu ra chương trình Sở tài chính Hải Dương” theo hệ thống tài khoản mới

1. Mục đích

Giúp kế toán xuất khẩu được dữ liệu ra chương trình Sở tài chính Hải Dương theo hệ thống tài khoản mới.

2. Chi tiết thay đổi

Xem hướng dẫn Xuất khẩu ra chương trình Sở tài chính Hải Dương tại đây.

Cập nhật 12 Tháng Hai, 2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận