1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R6
  4. Cập nhật Mẫu số C2-10/NS – Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách

Cập nhật Mẫu số C2-10/NS – Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách

1. Mục đích

Giúp kế toán in được mẫu số C2-10/NS: Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách theo TT 19/2020/TT-BTC.

2. Các bước thực hiện

– Kể từ phiên bản R6, chương trình in được mẫu số C2-10/NS: Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách theo TT 19/2020/TT-BTC trên chứng từ Điều chỉnh kinh phí như sau:

  • Vào menu Kho bạc\Nghiệp vụ\Điều chỉnh kinh phí) Xem hướng dẫn cách lập chứng từ điều chỉnh kinh phí tại đây.

  • Sau khi lập chứng từ điều chỉnh kinh phí xong, nhấn In\Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách C2-10/NS (Thông tư số 19/2020/TT-BTC).

  • Chương trình in mẫu như sau:

Cập nhật 13 Tháng Năm, 2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận